Kayıt & Konaklama

Bilimsel Program

Bildiri Gönderimi

İletişim

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız;

Sizleri 14-17 Kasım 2024 tarihinde Antalya’da “9. Diyabet ve Eşlik Eden Hastalıklar Tedavi” Kongremize bekliyoruz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde başlayacak Kongremizde; ülkemizdeki diyabet ve ilişkili problemler, bu problemlerin çözülmesindeki kritik noktaları dile getirip, hasta merkezli yol haritalarını oluşturacağız. Diyabet halkasında bulunan aile hekimi, dahiliye uzmanı, endokrinoloji uzmanı ve konunun liderleri ile diyabet arenasında, açık görüş ve önerilerimizi dile getireceğiz.

Diyabet ve eşlik eden hastalıkların güncel, gerçekçi ve hasta merkezli tedavileri konunun otörleri tarafından sizlere aktarılacak.

Kanıta dayalı, maliyet etkin, sürdürebilir tedavi seçeneklerini gözden geçirip, sunacağımız kongremizde sizleri aramızda görmek, sunularımızı tartışmak ve pekiştirmek bizleri mutlu edecek. Söylemek istediğimiz:

“Ne iyi ettiniz de GELDİNİZ” cümlesi. Haydi hep birlikte bilgiyi analiz edelim, olgunlaştıralım ve iyileştirelim. VAR MISINIZ?

Biz HAZIRIZ ve sizleri BEKLİYORUZ.

Prof. Dr. Demet Çorapçıoğlu
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ramazan Sarı
Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Alev Eroğlu Altınova
Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Özgür Demir
Kongre Sekreteri